Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

C.V. / Mag ik me even voorstellen?

CV van Jan A. Nijhof

een kort en een uitgebreid overzicht, chronologisch

geboren  3.3.1942 te Apeldoorn.

opleidingen

Psychiatrische Verpleegkunde, St. Jozef Stichting te Apeldoorn.  Algemene Verpleegkunde, RKZ te Hilversum

Leiding, Management & Organisatie, Katholieke Hoge School te Nijmegen

Ziekenhuisbeleid / 2-jarige “Prof.  Stolte -cursus”, UT te Tilburg ( Colloquium doctum VU)

Mediation, Centrum voor Conflicthantering te Haarlem

werk; in het kort:

Waarnemend hoofd resocialisatie-afdeling psychiatrie, St. Jozef Stichting te Apeldoorn, 1964

Hoofd opleidingen psychiatrische verpleegkunde, St. Jozef Stichting te Apeldoorn 1968-1976

Hoofd Verpleegkundige dient en professieleider, lid ziekenhuismanagement van het Algemeen Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum, van 1976-1993

Nijhof Organisatie-Advies, eigenaar, vanaf 1993 en

Mediator sinds 2003

 

Volledig CV: Wie is Jan Nijhof

 

Mediator ben ik geleidelijk aan geworden.

In posities en rollen die mij daartoe in 7 decennia vormden. Als volgt:

Ik ben geboren 1942 als oudste van zeven kinderen.
Thuis meewerkend en meedenkend op de boerderij.
Mooie en leerzame jeugd.

Vanaf 1960 gezondheidszorg, opleidingen, + functies in chronologisch volgorde

Basisopleidingen

Opgeleid in de St. Josef St. te Apeldoorn in de psychiatrische verpleegkunde (1963), en in het RK Ziekenhuis te Hilversum in de algemene verpleegkunde (1967)
Tussen deze twee was ik waarnemend afdelingshoofd resocialisatie psychiatrie. Leerde het vak allround in theorie en praktijk.

Opleider

Na terugkeer in Apeldoorn (1967): docent psychiatrische verpleegkunde en anatomie.

In 1968 Hoofd opleiding Psychiatrische verpleegkunde.

Mede opzetter van de eerste regionale opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Warnsveld, en latere integratie van A- en B-opleiding in De Zuysel te Deventer.

Zette in Apeldoorn (psychiatrie) een interdisciplinair systeem op voor nascholing in gesprekstechniek. z.g. cineacmodel.

Initieerde haptonomie als verruiming van het curriculum opleiding psychiatrische verpleegkunde i.s.m. met grondlegger dr. Frits Veldman, haptonoom.

Hoge School

Ondertussen studeerde ik aan de Katholieke Hoge School (KHS-V) te Nijmegen, afgestudeerd in 1972; Leiding geven en  management & organisatie.
Scriptie over de Rogeriaanse methode in theorie en praktijk; een participatief onderzoek forensische psychiatrie in de Prof. Pompe-kliniek te Nijmegen.

Professieleider en dienstleider

Hoofd en professieleider verpleegkundige dienst, lid ziekenhuismanagement-van het Algemeen Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Bakkum-Castricum : 976-1993

Leidde in die hoedanigheden gedurende 1 6 jaren de verpleging en verzorging  van dit ziekenhuis met 850 bedden, + 50 plaatsen dagbehandeling  + 200 poliklinische plaatsen. voor 850 plaatsen.

Ontwierp en voerde in een modelmatig richtsnoer inzake positionering en samenwerking van patiënt, familie, behandelaars en verpleegkundigen: met de patiënt centraal onder de titel: “Het Chakra- model, een plaatsbepaling der verpleegkunde”. Publicatie in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 1978-no: 2

Reorganiseerde  de dienst in een lijn – staforganisatie ter ondersteuning en professionalisering van de verpleegkundigen op de werkvloer. Zulks o.m. middels invoering van bijbehorende functie-eisen op mbo -, hbo – en universitair niveau.

Ontwikkelde een daarmee samenhangend deeltijdbeleid, en schiep de nieuwe functie van een ‘persoonlijke begeleider” per patiënt welke tenminste 4 x 8 uur per week aanwezig was.

Voerde een toegesneden nascholingsbeleid in. Voor alle niveaus.

richtte een bureau voor allochtonenverpleging, en een bureau incontinentieverpleging op, ter collegiale advisering, zowel intern als in de gezondheidszorg in de regio.

Deed een systeem van z.g. Probleemgestuurde Rapportage ontwikkelen en per patiënt invoeren. Dit in samenwerking met de RUL.

Saneerde de omgangsethiek tussen patiënten en medewerkers en  tussen leidinggevenden en medewerkers:  verbod op relaties, seks, samenwonen, economische transacties. Alsmede een bijpassend sanctiebeleid.

Ontwikkelde een agressie- managementmodel. Implementeerde het resultaat en voegde het structureel toe aan het nascholingsbeleid.

Innovatie psychiatrie

Daarnaast was ik vanuit het APZ lid van de stuurgroep Innovatie Psychiatrie Noord-Holland.

Deze stuurgroep  beoogde deconcentratie van zorg naar de regio’s van herkomst.

Stuurde aan – samen met de directie zorg van de Riagg Hoorn – de daaruit voortvloeiende  opzet en uitvoering van het eerste (experimentele) “Team Integrale Zorg, oftewel het TIZ” aan. Feitelijk een combinatie van thuiszorg en residentiele zorg. De eerste in Nederland. Dit onder gelijktijdige reductie van bedden en personeel op locatie van Duin en Bosch zelf.

Integratie nieuwe verpleegopleidingen

Daarnaast was ik als bestuurslid betrokken bij de vormgeving en acceptatie in het praktijkveld en regio van de eerste Mdgo -Vp opleiding, een(middelbare beroepsopleiding verpleegkunde aan de Buskes Scholengemeenschap en haar latere integratie in een ROC, beide te Amsterdam.

En natuurlijk ook als instellingsleider voor de stages van de Hbo-V  Alkmaar in het APZ en van de eerste lichtingen studenten Verplegingswetenschap van de RUL.

Ziekenhuisbeleid

In 1993 rondde ik de studie ziekenhuisbeleid af, een 2-jarige cursus opgezet door Prof Stolte te Tilburg. daardoor  werd ik geïnspireerd tot het zoeken van een breder werkterrein  met meer professies teneinde meer integraal leiding te geven aan de zorg.

Organisatieadviseur

Sinds 1993 werkte ik vanuit mijn eigen organisatieadviesbureau: Nijhof Organisatie-Advies:

Als interim-manager zorg, als directeur zorg, als organisatieadviseur.

Merendeels ten behoeve van Zorgcentra voor Verpleegzorg, voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg, en voor Kraamzorg. En ook voor het Mkb, voor een Kunstvakbond en voor een Centrum voor Monastieke Tradities.

Items als reorganisatie en integratie van professionals, aanpassing directiestructuur, fusie, bestuursconflict, professionalisering van de verpleging, en coaching van individuele leidinggevenden.

Mediator

In het begin van deze eeuw kwam ik in contact met het begrip mediation, Dit bleek dicht bij mijn ervaringen te liggen. Certificatie 2003. Betrok dit bij mijn werk voor instellingen,

Particulieren

Maar ging ook bemiddelen voor particulieren.: ouder – kind problemen, psychiatrie – gerelateerde en autisme-gerelateerde problemen, erfenisdeling, ouderen onderling.

Zo is het gegaan

Dankbaar ben ik met name patiënten en hun naasten, medewerkenden, collega’s en bestuurders voor hun vertrouwen en feedback.

Tot slot

Het persoonlijk gesprek en bemiddelen heb ik als een buitengewoon effectieve toevoeging ervaren. Mediation zet de deur op een kier voor de ontmoeting van mens tot mens.

Mede onder invloed van het ouder worden (geboren in 1942), wil ik mij nu, vanaf 2009, bepalen tot het ontwikkeling van een specifieke optiek voor mediation: Katholieke visie: Vrij en Verbonden.

Jan A. Nijhof,  06-22260120