Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

wanneer nuttig

Een gesprek is nuttig…bijvoorbeeld:

Als u:

  • gewoon eens wilt praten over wat u bezig  houdt,

Of als u:

  • uw leven op orde wilt brengen, doel en betekenis wilt geven,
  • gehoord of gezien wilt worden, beter begrepen.

Of als u

  • niet wilt bevriezen of stilvallen in spanningsvolle situaties,
  • niet wilt blijven aanpassen of bij de pakken neer zitten,
  • niet langer wilt vechten, ook niet onderhuids.

Vergeven en vergeten, zegt u?

  • Goed idee. Soms moeilijker dan gedacht.

Kortom: Altijd welkom voor een gesprek. In schaamte kun je niet wonen.