Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

over liefde en leven

8 thema’s over liefde en leven.
1 Over liefde in opvoeden, leiden en opleiden
 1. De vreugde van de liefde. Over de liefde in het gezin. Franciscus
 2. De tederheid. Gedachten over de liefde. Ton Lemaire
 3. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Stephen Hovey
 4. Nieuwe Autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Door Haim Omen
 5. De jeugd van tegenwoordig. Emancipatie van liefde en lust sinds 1880. Cas Wouters (2012)
 6. De Lion-King. Film uit 2019
 7. Leiden of lijden?. Jan Moen e.a.
 8. Raadsels in de organisatie. Een klinische benadering van management. Door Manfred Kets de Vries
 9. De liefde en haar betekenis in de wereld. R. Steiner
 10. Een zeker tegengif. Paul Leautaud.
 11. Het zingende gras. Doris Lessing
 12. Het landgoed. I.B.Singer
 13. De kolonel krijgt nooit post. G.B.Màrquez
 14. Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen. Wegen naar een verzoende samenleving. Anselm Grün.
 15. God is liefde. Benedictus xv1
 16. Christelijke vrijheid en bevrijding. Joseph kard. Ratzinger namens de congregatie voor de geloofsleer
 17. Vensters op katholiek geloven. www.venstersopkatholiekgeloven.nl
 18. De beentjes van Sint Hildegard. Film van Herman Finkers, 2019
2 Over liefde en gedrag in relaties, gevoel en verstand
 1. Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte[re] en veilige relatie. Dr. Sue Johnson
 2. Lijfspraak. [over lichaamstaal] Alian Paese
 3. Emotionele intelligentie. Daniêl Coleman
 4. Door het oog van de familie. Else-Marie van den Eerenbeemd
 5. De liefdesladder. Else-Marie van den Eerenbeemd
 6. Familieopstellingen. Nick Blaser.
 7. Electra en Oedipus. Het drama van de moeder dochterrelatie. Iki Freud
 8. Mannen en moeders. De levenslange worsteling van zonen met hun moeders. Iki Freud
 9. Autisme als contextblindheid. Peter Vermeulen
 10. Het monsterverbond. De aantrekkingskracht van foute mannen. Carolien Roodvoets
 11. Liefde en orgasme. Alexander Lowen
 12. Moeilijke gesprekken. D. Stone e. a.’ n
 13. Zur Psychopathologie des Altagslebens. Sigmund Freud
 14. Duizend angsten, Yvette van der Pas
 15. Negatief zelfbeeld. [zelfhulpboek] Nadja de Neef
 16. Executieve functies versterken op school. J. Cooper-Kahn en M. Foster
 17. Informalisering. Manieren en emoties sinds 1890. Cas Wouters [2007]
3 Over macht en onmacht
 1. Horken en heksen. De strijd tussen de seksen. Jeffrey Wijnberg
 2. De verborgen dynamiek van familieverbanden. B. Hellinger
 3. Schuld en boete. F. Dostojewsky
 4. De gebroeders Karamazow. F. Dostojewski
 5. De spreker. Lydie Salvayre
 6. Durf nee te zeggen. Hoe vrouwen kunnen leren hun grenzen af te bakenen. Ulrike Dahm
 7. De tweede sekse. S. de Beauvoir
 8. De ijsdragers. Anna Enquist
 9. Feedback. Commentaar geven en ontvangen. Coen Dirx
 10. Het alfabet van de stilte. Roman over mensen die de waarheid niet onder ogen durven zien. Door Walter van de Broeck.
 11. Het Chakra-model, plaatsbepaling der verpleegkunde. (regie, patient centraal) T.V.Z. no:2 ’79 J. Nijhof
 12. Gekkenwerk. Dr. Cecile aan de Stegge, met bijdragen van J. Nijhof
 13. Verpleegkundig management; agressie en opvang. Symposiumlezing  J. Nijhof. In “Veiligheidsbeleid in instellingen.” Dr. Carl Steinmetz e.a..
 14. De antwoorden op alle grote vragen. Door Steven Hawkins 
 15. De stand van vrijheid in Nederland: Heer en Meester over eigen leven. In:”75 Jaar VRIJHEID”, De Volkskrant 30.4.2020 Ronald Ockhuysen
4 Over zingeving, geluk
 1. De zin van het bestaan. V. Frankl
 2. Client als middelpunt. (Client-centered therapy.) Karl R. Rogers
 3. Socrates en Orunmila. Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren. Sophie Bosede Oluwolo
 4. Meer geluk dan grijsheid.  J.J.Suurmond
 5. De ander. Kapuscinski
 6. De boeteling. I.B.Singer.
 7. Tagore, Een testament. Rabindranath Tagore
 8. Gebed om vrede. Franciscus van Assisië
 9. Iemand, niemand, honderdduizend. Luigi Pirandello
 10. Filosofie der vrijheid. Rudolf Steiner

5 Over poëzie

 1. Tagore- een testament. R.Tagore
 2. Jevgeni Onegin. Poesjkin
 3. Verzamelde gedichten. Martinus Nijhoff
 4. Respyt. Elisabeth Eybers
 5. Uitzicht met zandkorrel. Wislawa Szymborska
 6. De donkere nacht van de ziel. De levende vlam van de liefde. Juan de la Cruz. (Johannes van het Kruis)
 7. Waar ik jij wordt. Antje Krog
 8. Soldatenliederen. Anna Enquist
 9. Het bal der beelden is geopend. Gedichten van Jan Nijhof
 10. Ruimte scheppen: poëzie en gedichten. In Acht Geven. Jan Nijhof e.a.
6 Over religie, spiritualiteit, leer en pastoraat
 1. De bijbel. RKKerk.nl De officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
 2. Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden. Cees Waayman
 3. Jezus. Een apologetische en sceptisch essay. Leszek Kolakowski
 4. Ik en Gij. Martin Buber
 5. Die Heer is en het leven geeft. [Dominum et vivificantem.] Johannes Paulus II. Over de Heilige Geest in het leven van de kerk en de wereld.
 6. Jezus van Nazareth. Deel I en II. Jozeph Ratzinger / Benedictus XVI
 7. Licht van de Wereld. Benedictus XVI
 8. Goden Breken. Essays over monotheïsme. Marc De Kesel
 9. Dit is geen verdediging! Francis Spuffort
 10.  De kerk heeft de toekomst.  dr. Eric Bouter, 2020
 11. Onderzoek de geesten of zij wel van God komen. Johannes M. Gijsen

Hebt u een suggestie? Bel of app me even.