Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

mijn inspiratiebronnen

In mijn jonge jaren ben ik opgeleid in de psychiatrie door Franciscanen.

Nu, jaren later, besef ik hoezeer mijn denken en doen door hen gevormd is.

Maar daar bleef het niet bij.

Vanuit het nu terugkijkend… noem ik nog:

  • Paus Franciscus die het absolutisme aan de kaak stelde. De kerk is er allereerst om te verkondigen en de mensen naar God te begeleiden, niet om als wetgever of inspecteur op te treden. Franciscus gelooft in tederheid. Hij maakt het onderscheidt tussen leer en pastoraat weer zichtbaar, met name in zijn bekommernis om de armen. Het is geen leer maar een weg zegt hij.
  • Zijn voorganger, paus Benedictus XVI, stelde het relativisme aan de kaak: niet alles is relatief, niet alles is waar enkel en alleen omdat het kan of goed voelt. Nee: “Uiteindelijk is de figuur van Jezus richtinggevend.”
  • De filosoof L. Kolakowski laat overeenkomst en verschil in denken zien van gelovigen en ongelovigen. Zijn conclusie is: Zowel het wereldse als de godsdiensten moeten een plek hebben in maatschappij en regering, anders leidt het tot dictatuur van een van beiden.
  • Paus Johannes Paulus II verwoordde zijn gevoelens als volgt: “In zijn lijden is de mens een onaanraakbaar geheim”. En “De kerk moet de weg van de mens gaan, deze loopt door het hart van de mens.”
  • André Lascaris  “Meer dan ikzelf. Onbevangen kijken naar wat Christenen geloven.”
  • Moeder Teresa, die stervenden en verschoppelingen opraapte van de straten in de sloppenwijken, hen verpleegde en onderdak bood.
  • Dominee Martin Luther King: “I have a Dream”, 28 augustus 1963
  • Sigmund Freud die de moed had zo te luisteren naar mensen dat hij hun diepste, verborgen wens hoorde. Zelfs door de meest vervreemde gevoelens en gedragingen van mensen heen
  • En dan denk ik weer aan de Franciscanen uit mijn jeugd.
  • En aan de tijd van daarvoor. Bij mijn ouders, die mij zowel de schoonheid als de kracht van natuur en dieren lieten ervaren. In respect, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.