Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

het Cenakel als referentiekader, als moedermatrix voor conflictoplossing

Na de dood van Jezus bleven zijn leerlingen bijeen komen in het Cenakel, die zaal in
Jeruzalem waar hij met hen zijn laatste avondmaal gebruikt had. Geschokt en ontredderd.

“Allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Wachtend op de heilige Geest.” (Handelingen 1.14)

Dit terwijl ze worstelden met de vraag: “Hoe nu verder”? Zo vat ik het maar samen.
Hun persoonlijke, sociale en politieke situatie was immers verwarrend, conflictueus.

Daar in die eetzaal maakten ze een diepgaand, menselijk proces door. Met Maria in hun midden, als moeder en als middelares. Als steeds de ontvankelijkheid zelve.

Langzaam groeiden ze in ontvankelijkheid voor zichzelf en voor elkaar, voor waarheid en wereld. En zo ontstond geleidelijk aan innerlijk ruimte voor de Heilige Geest.

Waarna ze eensgezind naar buiten traden. Met een heldere visie en nieuwe moed. In voor ieder verstaanbare taal. CenakelMedation verwijst naar dit gebeuren in die eet- of bovenzaal. Vandaar ook de naam.

Dit proces in het cenakel zie ik als de moedermatrix voor conflicthantering en mediation. Als een inspirerend referentiekader.

Unieke mogelijkheid.

Bewust betrekken in het gesprek van de  reeds in het Cenakel gepraktiseerde begrippen – ontvankelijk zijn, geestelijk onderscheiden, vergeven en barmhartigheid tonen, – daarmee wordt een mogelijkheid geboden voor conflicthantering  en bemiddeling vanuit een uniek, katholiek perspectief.

 

Samenvattend

Mediation of conflicthantering zet de deur op een kier voor contact van mens tot mens.

Cenakel Mediation verruimt het blikveld. Maakt het leven lichter.

 

La Vierge de l'Intercession  middelares