Gedichten

Gedichten van mij, Jan Nijhof, en anderen. Voor U. 

 

6.6.2021: 7 gedichten uit; “Het bal der beelden is geopend”, 1983 Jan Nijhof

no: 8

 

Een mens zijn uit één stuk dat is pas geluk

Helaas leef ik in veelvoud, en vraag mij af

Hoe ik mij heel houd.

no: 2

 

Heer

heb geduld met met mij

ik heb het niet

no: 10

 

Alleen

altijd alleen

mensen om mij heen

en toch zo alleen

dat het pijn doet

bij iedere groet.

no: 19

 

Je weet hoe moeders zijn

ze zijn er altijd:

als je verdwaald bent

of als je moet helpen

of als je rondtrekt in de wereld,

als je sterft en ten hemel stijgt.

Je weet toch hoe moeders zijn

ze zijn er altijd.

no: 20 Handvesting

 

Hij was een vakman, dat wel

maar verder…

verder was hij nauwelijks in tel

zijn verloofde werd zwanger van een ander

de moeder volgde haar zoon tot onder het kruis

en hij, hij zorgde voor eten

en een veilig thuis. Dat wel.

 

no:11

 

Op de kruispunten der wegen

kom ik hem tegen

als ik loop te tellen en te wegen

de knopen in mijn leven.

 

Er schuifelt een  een man door de stad

oud en der dagen zat

zien zijn ogen elk gat

in mijn leven. Fraai is dat….

 

Er waren tijden ik hield hem voor stom

keek ik nauwelijks naar hem  om

werd hij ouder en krom.

Toch keerde ik telkens weer om

naar de kruispunten der wegen

daar kom ik hem tegen

hij helpt mij zoeken naar wegen

naar richting in mijn leven.

 

Hij komt mij nader en nader

hij lijkt op mijn  vader.

 

Er schuifelt een man door de stad.

 

no: 22

 

De hobo verzamelt

de bergen en dalen

tot zich en stamelt

in alle tonen en tallen

ik heb je lief, ik heb je lief

 

Niet eerder gepubliceerde gedichten van mij, jan Nijhof, op publicatiedatum:

3.7.2021, Jan Nijhof

 

Being like God

Is the most lonely job in the world;

You can’t be a man

You can’t be a woman

You even can’t make love:

You have to be it.

 

5.7.2021

Wandelstokken in

een paraplubak vallen

stil en tikken niet.

 

4.8.2021

 

Waar liefde stroomt bent u geweest, Heer

waar liefde ontbeert, angst regeert, daar

bent u in aantocht.

 

 

4.8.2021,  Uit: Tagore – een Testament:

 

Waar u zich verbindt

met het heelal

daar verbind ik mij met u

Niet in het woud, niet in de eenzaamheid,

noch in mijn eigen innerlijk…

maar, waar u aan allen toebehoort, Geliefde,

daar bent u ook van mij.

*

Waar u uw armen uitstrekt naar iedereen,

daar is mijn liefde ontwaakt.

de liefde kent geen schuilplaats,

zij breidt zich uit als stralen.

U bent de vreugd van iedereen, Geliefde,

en op die vreugde doe ik rechten gelden

                                         Rabindranath Tagore

 

 

16.8.2021 uit: Door licht en donker.   Jarl van Maltha

?

Het leven

Zoveel vragen

Zo weinig antwoorden

 

Eiland

 

Soms voel ik mij een eiland

Omvangen door mist

Zo leef ik rustig op mijn eiland

Vredig en ongestoord

 

 

17.8.29121, Guido Gezelle

GIJ BADT  OP ENEN BERG

 

Gij badt op enen berg alleen,

en…Jesu, ik en vind er geen

waar ik hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna,

al waar ik ga

of sta;

en arm als ik en is er geen,

geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan

die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!

o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

                                                                                (1839?)

 

 

 

3.9.2012 Henriette Roland Holst.  Uit: Ik heb het leven lief. Willem Wilmink

 

“Gebroken liefde is als een handvol scherven

die niets tot ouden samenhang kan helen,

of als bloemen, geslagen van hun stelen

die wilden leven en toch moesteen sterven.

 

Hoedt daarom mensche’ , in uwer harten even

de zachte neigingen met daaglijks strelen

en denk niet dat gij tot hun zoete keelen

altijd kunt wederkeren na een lang zwerven.

 

Leve’ is veranderen voor alle dingen,

voor harten ook – zij kunnen niet elkander

loslate’, en weervinden over den tijd

die veel verwoest en doet veel nieuws ontspringen

in elk, en ’t eene maakt vreemd voor het ander

zo wil levens onheroepelijkheid’ .

 

 

3.9.2021 Uit: Doen en laten. door Judith Herzberg

 

Juli

 

Ik ben mijn jongen kwijt

goud gaf ik voor geritsel

mijn nest zit me te wijd.

 

7.9.2021    De arm,  door Saadi

 

De arm die krachtig is, moet zich beheersen,

de sterke arm mag de zwakke niet ontkrachten.

Het is verkeerd de zwakke te kwetsen;

je bent zelf in de greep van hogere machten.

 

 

10.9.2021 Jos van den Broeck S.J.

 

Gun mij de tijd

tot ik mij, rijp

– als een vrucht –

in Uw handen laat vallen.

Gun mij de tijd.

 

30.10.2021,  Jules de Corte

 

Waarheid is als

schoonheid: waar ze is

is ze waar. En waar ze

niet is, is ze niet.

 

 

1e Zondag van de Advent 2021, Judith Herzberg

Over de eerbied

 

Dit eerstelingsbewegen

van leven binnen leven

vermijd het te genaken.

 

Laat het stil in zijn waarde,

zaad in de donkere aarde;

zaad in de donkere aarde.

 

En het zal groen ontwaken.

 

 

25.12.2021, rabbi Mendel van Kozk

 

God woont

waar je Hem binnenlaat.

 

25.12.2021 Jan Nijhof

Een mens is

een doorgeefluik

voor liefde.

 

28.12.2021 Elisabeth Eybers, uit: Respyt  (in het Zuid-Afrikaans}

 

 

Onvervulbare liefde bloei kort,

woeker voort in hardnekkige drome.

 

Onbelemmerde liefde verword

tot geduld, of ’n eensaam heenkome.

 

Eeensames vind na believe

tesaam nuwe alternatiewe.

………………………………………..

Reageren?   o6-222 60 120