Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Nijhof Mediation

GespreksThema’s

Uitgangspunten en doel

 • Een mens is een doorgeefluik voor liefde. 
 • Niet goed verbonden zijn is dé crisis van onze tijd.
 • Daarom… is goed verbinden de opgaaf van nu. 

Middelen

 • Mediation of conflictbemiddeling richt zich onder meer op thema’s als belang en samenwerking, en / of op de verdeling van macht en energie. Dit met behulp van o.m. psychologie en sociale wetenschappen. Mediation is een interdisciplinaire methodiek.
 • In een katholieke visie wordt ook God in het gesprek betrokken. Omdat er  behoefte is aan heelheid, aan je zowel Vrij als Verbonden voelen.
 • Daartoe dienen onderstaande  thema’s; opstapjes voor gesprek.  Breng a.u.b. ook uw eigen thema in eigen bewoording in.

     

      Nederigheid, besef van

 1. Nederigheid is het besef uit de aarde genomen te zijn, als ieder ander.
 2. U bent dus gelijkwaardig aan de ander, niet meer of minder.
 3. Maar niet gelijk. Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben, zonder machtsmisbruik.
 4. Hul u dus niet in schaamte of hoogmoed, dat verwarring scheppend duivels duo.   
 5. Maar zoek openlijk de ontmoeting van mens tot mens. In maximale nabijheid met behoud van gepaste afstand.
 • vraag: Wat zou er gebeurd zijn als Adam en Eva zich niet verstopt hadden – uit schaamte – en de schuld op de ander en de slang probeerden af te schuiven, maar openlijk het gesprek waren aangegaan met God die hen zocht?  
 • lees ook over: “Onvolkomenheid en schaamte“, een psychotherapie-schema  van Yeffrey Young.   Zie voetnoot *1)     

          

      Grondhoudingen

 • ontvankelijk zijn
 • geestelijk onderscheiden, inzicht
 • vergeven en
 • barmhartigheid tonen

     nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Nodig om jezelf, de ander en God te kunnen verstaan. 
 2. Onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en van hun verstrengelingen. Om  innerlijk onafhankelijk te worden. Zie:  
 3. Vergeven gaat over ontschuldigen*. Nodigen om zelf vrij te zijn en de ander vrij te laten zijn. Het vraagt om ontmoeten  en erkennen. 
 4. Daadwerkelijk barmhartig handelen. Dit om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan en zich veilig te voelen. Het doet opleven.

 

     Proces en principes 

 • … uit de leer van de kerk, bijeen gezet door Paus Franciscus.
 1. tijd gaat boven ruimte   (en de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

      Echtheid, een innerlijk stuur

 1. De kernvraag is: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander”?
 2. Waarbij de innerlijke bedoeling overeenkomt met uw uiterlijk gedrag: in hoofd, hart, hand en houding. Eerlijk en oprecht. 
 3. Dit sterkt uw innerlijk stuur.

 

Gesprek = Het kloppend hart van elke relatie. Luister openhartig en spreek vrijmoedig.

 1. Betrek ook God in  het gesprek.  De Heilige Geest, de Geest van waarheid en wijsheid wijst ons de weg. (*2) 
 2. U gaat anders kijken, zien met de ogen van God. Een nieuw perspectief opent zich.
 3. U ontwikkelt geleidelijk aan een  eigen, innerlijk Kompas: Vrij en Verbonden. 

Wees niet bang. Verberg en isoleer u niet – zoals Adam en Eva deden – maar kom aan schuldgevoel en schaamte voorbij, want daar is ruimte voor liefde.

 

Hartelijk welkom,

Jan Nijhof  06-22260120

 

2 VOETNOTEN:

voetnoot 1

“Onvolkomenheid en schaamte” is het  goed aansluitend psychotherapie-schema van Jeffrey Young, betreffend de overtuiging dat je defect bent, niet gewenst, minderwaardig, in belangrijke opzichten geïnvalideerd bent of niet beminnenswaard voor een of meer belangrijke anderen.

Dit schema uit zich in:

 • Inwendige “zwakheden’, (zelfzuchtigheid, woede – impulsen, onacceptabele (seksuele) verlangens)
 • Uitwendige “zwakheden” (ongewenste uiterlijke verschijning), sociale onhandigheid) 

Dit schema houdt zich in stand door:

HANDHAVING

 • Kille, kritische contacten aangaan
 • Partners kiezen die emotioneel of fysiek misbruiken, of onbereikbaar zijn (b.v. getrouwd)
 • “Zie-je-wel-isme”; steeds in situaties en contacten terechtkomen die je gevoel van minderwaardigheid bevestigen
 • Onzeker en minderwaardig voelen

VERMIJDING

 • Bepaalde levensechte situaties uit de weg gaan.
 • Middelen gebruik
 • Afgevlakt gevoel

COMPENSATIE

 • Arrogantie
 • Sociale relaties kiezen waarin je kunt overheersen, maar waarbij je je minderwaardig blijft voelen

GEVOLGEN VAN DIT SCHEMMA ZIJN:

 • Sociale angst
 • Minderwaardigheidscomplex
 • Geen gelijkwaardige contacten hebben / aangaan
 • Eenzaamheid
 • Niet om kunnen gaan met kritiek
 • Niet kunnen relativeren

TIPS VOOR HET ONTKRACHTEN VAN HET SCHEMA “MINNDERWAARDGHEID”:

1 Breng je valkuil in kaart: hoe, wat wanneer en op welke levensgebieden trap je er vooral in?

2 Ga de oorzaak na: Hoe komt het dat jij je schaamt?

3 Voor en nadelen van je valkuil in kaart brengen en afwegen.

4 Eventuele gebreken verhelpen: b.v. sociale vaardigheidstraining volgen.

5 In vriendschappen en relaties meer openheid en kritiek.

6  Je goede en slechte eigenschappen in kaart brengen.

7 Meer beschouwen, minder keuren.

 

voetnoot 2

*Meer over “De zeven gaven van de Heilige geest” leest u in:  Dossier: Zeven   Gaven van de H. Geest – RKDocumenten.nl via:   https://www.rkdocumenten.nl

voetnoot 3

Een mediation overstijgend aspect van ontschuldigen is het volgende:

 • De Kerk biedt specifiek voor ontschuldigen het Sacrament van de Biecht aan, met de priester als bedienaar. Dit kan passend zijn voor u  naast of in vervolg op CenakelMediation.
 • Op Wikipedia treft u onder: “De Sacramenten > De Biecht” een goede beschrijving aan, inclusief de nuances bij de diverse, christelijke stromingen.