Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Mag ik me voorstellen?

 “CenakelMediation”, mijn huidige project,  integreert mediation / conflictbemiddeling met de kern van de katholieke levensopvatting
Hieronder leest u wat er aan vooraf ging.

 

Wie is Jan Nijhof?

In het kort.  (daaronder uitgebreid)

geboren  3.3.1942 te Apeldoorn.

opleiding

Psychiatrische Verpleegkunde, St. Jozef Stichting te Apeldoorn.  Algemene Verpleegkunde, RKZ te Hilversum

Leiding geven / management & organisatie, Katholieke Hoge School te Nijmegen

Ziekenhuisbeleid / 2-jarige “Prof.  Stolte -cursus”, UT te Tilburg

Mediation, Centrum voor Conflicthantering te Haarlem

werk

Waarnemend hoofd resocialisatie-afdeling psychiatrie, St. Jozef Stichting te Apeldoorn, 1964

Hoofd opleidingen psychiatrische verpleegkunde, St. Jozef Stichting te Apeldoorn 1968-1976

Hoofd verpleegkundige dienst en professieleider voor 850 plaatsen (bedden), tevens lid ziekenhuismanagent van  het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum, van 1976-1993

Nijhof Organisatie-Advies, eigenaar, van 1993-2009

Mediator sinds 2003

.—-.

Meer lezen /uitgebreid: scrol dan door…..

Wie is Jan Nijhof?

Mediator ben ik geleidelijk aan geworden.

In posities en rollen die mij daartoe in 7 decennia vormden.

Ik ben geboren *1942 als oudste van zeven kinderen.
Thuis meewerkend en meedenkend op de boerderij.
Mooie en leerzame jeugd.

Vanaf 1960 gezondheidszorg.

Basisopleidingen

Opgeleid in de St. Josef St. te Apeldoorn in de psychiatrische verpleegkunde (1963), en in het RK Ziekenhuis te Hilversum in de algemene verpleegkunde (1967)
Tussen deze twee was ik waarnemend afdelingshoofd resocialisatie psychiatrie. Leerde het vak allround in theorie en praktijk.

Opleider

Na terugkeer in Apeldoorn (1967): docent psychiatrische verpleegkunde en anatomie.

In 1968 Hoofd opleiding Psychiatrische verpleegkunde, inclusief het mede opzetten van de eerste regionale opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Warnsveld, en vervolgens integratie van A en B in De Zuysel te Deventer.
Initieerde haptonomie als verruiming van het curriculum opleiding psychiatrische verpleegkunde (met Frits Veldman)

Zette in Apeldoorn (psychiatrie) een interdisciplinair systeem op voor nascholing in gesprekstechniek. (cineacmodel)

Hoge School

Ondertussen studeerde ik aan de Katholieke Hoge School (KHS-V) te Nijmegen, afgestudeerd in 1972; Leiding geven / management & organisatie.
Scriptie over de Rogeriaanse methode in theorie en praktijk; een participatief onderzoek forensische psychiatrie in de Prof. Pompe-kliniek.

Professieleider en dienstleider

Vanaf 1976 leidde ik als Hoofd Verpleegkundige Dienst- tevens professieleider en lid van het ziekenhuismanagementteam, gedurende 1 6 jaren de verpleging en verzorging  van het algemeen Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch met 850 bedden , +50 plaatsen dagbehandeling  en 200 polikliniek – plaatsen. Te Bakkum-Castricum.

Publiceerde “Het Chakra- model, een plaatsbepaling der verpleegkunde” in Tijdschrift Ziekenverpleging 1978-2. Een Modelmatig richtsnoer inzake positionering en samenwerking van patiënt, familie, behandelaars en verpleegkundigen, met de patiënt centraal. En voerde dit in.

Reorganiseerde  de dienst in een lijn – staforganisatie ter ondersteuning en professionalisering van de werkvloer. Zulks met bijbehorende functie-eisen op mbo -, hbo – en universitair niveau.

Ontwikkelde eveneens een daarmee samenhangend deeltijdbeleid, schiep de nieuwe functie van een ‘persoonlijke begeleider” per patiënt welke tenminste 4 x 8 uur per week aanwezig was.

Voerde een toegesneden nascholingsbeleid in. Voor alle niveaus.

Vormde een bureau voor allochtonenverpleging, en een bureau incontinentieverpleging in. Intern ter collegiale ondersteuning en extern ter advisering in de regio.

Deed een systeem van z.g. Probleemgestuurde Rapportage ontwikkelen en per patiënt invoeren. Dit in samenwerking met de RUL.

Saneerde de omgangsethiek tussen patiënten en medewerkers en  tussen leidinggevenden en medewerkers:  verbod op relaties, seks, samenwonen, economische transacties. Alsmede een bijpassend sanctiebeleid.

Liet een try-out doen inzake een agressie- managementmodel. Implementeerde het resultaat en voegde het structureel toe aan het nascholingsbeleid.

Innovatie psychiatrie

Daarnaast was ik vanuit het APZ lid van de stuurgroep Innovatie Psychiatrie Noord-Holland.

Deze stuurgroep  beoogde deconcentratie van zorg naar de regio’s van herkomst.

Stuurde ter uitvoering hiervan samen met de directie zorg van de Riagg Hoorn de nieuwe re-integratie teams  van deze chronisch psychiatrische patiënten aan in de regio’s van herkomst. Onder meer  betrof het opzet en aansturing van het eerste (experimentele) Team Integrale Zorg (TIZ) van Noord-Holland (En van Nederland). Dit onder gelijktijdige reductie van bedden en personeel op locatie van Duin en Bosch zelf.

Integratie nieuwe verpleegopleidingen

Daarnaast was ik als bestuurslid betrokken bij de vormgeving en acceptatie in het praktijkveld van Noord-Holland van de eerste Mdgo -Vp (middelbare beroepsopleiding verpleegkunde) aan de Buskes Scholengemeenschap en haar latere integratie in een ROC te Amsterdam.

En natuurlijk ook als instellingsleider voor de stages in het APZ van de Mbo-v Amsterdam, de Hbo-v Alkmaar, en van de eerste lichtingen studenten Verplegingswetenschap van de RUL.

Ziekenhuisbeleid

In 1993 rondde ik de studie ziekenhuisbeleid af, een 2-jarige cursus opgezet door Prof Stolte te Tilburg, en was geïnspireerd tot het zoeken van een breder werkterrein, met meer professies teneinde meer integraal leiding te geven aan de zorg.

Organisatieadviseur

Sinds 1993 werkte ik vanuit mijn eigen organisatieadviesbureau:

Als interim-manager zorg, als directeur zorg, als organisatieadviseur.

Merendeels ten behoeve van Zorgcentra: voor Verpleegzorg, voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg, en voor Kraamzorg. En ook voor het Mkb, een Kunstvakbond en voor een Centrum voor Monastieke Tradities.

Items als reorganisatie en integratie van professionals, aanpassing directiestructuur, fusie, bestuursconflict, professionalisering van de verpleging, en coaching van individuele leidinggevenden.

Mediator

In het begin van deze eeuw kwam ik in contact met het begrip mediation, Dit bleek dicht bij mijn ervaringen te liggen. Certificatie 2003. Betrok dit bij mijn werk voor instellingen,

Particulieren

Maar ging ook coachen en bemiddelen voor particulieren.: ouder – kind problemen, psychiatrie – gerelateerde en autisme-gerelateerde problemen, erfenisdeling, ouderen onderling.

Zo is het gegaan

Dankbaar ben ik met name patiënten en hun naasten, medewerkenden, collega’s en bestuurders voor hun vertrouwen en feedback.

Tot slot

Het persoonlijk gesprek en bemiddelen heb ik als een buitengewoon effectieve toevoeging ervaren. Mediation zet de deur op een kier voor de ontmoeting van mens tot mens.

Mede onder invloed van het ouder worden (geboren in 1942), wil ik mij nu bepalen tot de ontwikkeling van een specifieke optiek voor mediation. Ik kies er voor om dicht bij huis te blijven en breng nu het geheel van ervaring  en vaardigheden integraal onder in CenakelMediation, en wel vanuit de optiek “Katholieke Visie: Vrij en Verbonden”.

 

Jan A. Nijhof, Haarlem, 3.3.2018