Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

visie: mijn inspiratiebronnen

In mijn jonge jaren ben ik opgeleid in de psychiatrie door Franciscanen.

Nu, jaren later, besef ik hoezeer mijn denken en doen door hen gevormd is.

Maar daar bleef het niet bij.

Vanuit het nu terugkijkend… noem ik nog:

 • Paus Franciscus maakt het onderscheid tussen leer en pastoraat weer zichtbaar. Hij stelt het absolutisme aan de kaak: de kerk is er allereerst om te verkondigen en de mensen naar God te begeleiden, niet om als wetgever en inspecteur op te treden. Franciscus gelooft in tederheid.
 • Zijn voorganger, paus Benedictus XVI, stelde het relativisme aan de kaak: niet alles is relatief, niet alles is waar enkel en alleen omdat het kan of goed voelt. Nee: “Uiteindelijk is de figuur van Jezus richtinggevend.”
 • De filosoof L. Kolakowski laat overeenkomst en verschil in denken zien van gelovigen en ongelovigen. Zijn conclusie is: Zowel het wereldse als de godsdiensten moeten een plek hebben in maatschappij en regering, anders leidt het tot dictatuur van een van beiden.
 • Paus Johannes Paulus II verwoordde zijn gevoelens als volgt: “In zijn lijden is de mens een onaanraakbaar geheim”. En ook: “De kerk moet de weg van de mens gaan”.
 • Andre Lascaris  vertelt over de ontwikkeling van denken en doen door de generaties. “Groter dan ikzelf. Onbevangen kijken naar wat Christenen geloven.” heet zijn boek.
 • Moeder Teresa die stervenden en verschoppelingen opraapte van de straten in de sloppenwijken, hen verpleegde en onderdak bood.
 • Sigmund Freud die de moed had om zo te luisteren naar mensen dat hij hun diepste, verborgen wens hoorde. Zelfs door de meest vreemde gevoelens en gedragingen van mensen heen.
  En dan denk ik weer aan de Franciscanen uit mijn jeugd. En aan de tijd van daarvoor.
  Bij mijn ouders, die mij zowel de schoonheid als de kracht van natuur en de dieren lieten ervaren. In respect, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.