Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Kompas: “Vrij en Verbonden”

Inleiding.

 • Mediation richt zich veelal op thema’s als belang en samenwerking, en/of de verdeling van macht en energie. 
 • Met psychologie en sociologie als ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation betrekt daarbij ook:

 • De verhouding van de mens en zijn God. Er is behoefte aan heelheid.
 • Met als Kompas: Je “Vrij en Verbonden” voelen. Een kernthema in het katholieke denken. 
 • Plus bijbehorende houding, proces en aanpak. 

 

 • grondhouding
 1. ontvankelijk zijn
 2. geestelijk onderscheiden
 3. vergeven en
 4. barmhartigheid tonen

     Nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Dit is nodig om zowel jezelf als de ander en God ten diepste te kunnen verstaan.
 2. Geestelijk  onderscheiden: van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en hun verstrengelingen. Om innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen. Dit is nodig om zelf vrij te zijn en om vrij te laten zijn. 
 4. Barmhartigheid betonen: om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan. Het doet opleven.

 

 • proces-aspecten, bij streven naar (maatschappelijke) vrede.
 • Uit de leer van de kerk, een selectie door paus Franciscus:
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

 • Nederigheid.
 1. Nederigheid is niets anders dan het besef uit de aarde genomen te zijn.
 2. Je bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Maar niet gelijk! Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben. 

 

Kernvraag is steeds: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander?”.

Hiermee brengt u al het bovenstaande in gesprek.

En in centrale samenhang. Dit sterkt ook uw innerlijk stuur.

 

 

Drie-Gesprek

 • CenakelMediation betrekt naast ik en de ander ook God in het gesprek. 
 • Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg. Dit maakt vrij.
 • En fungeert als Kompas voor uw zelfsturing.
 • Op weg dus naar een heel en betekenisvol leven. Vrij en Verbonden.

Hartelijk welkom, alleen of samen.

Jan Nijhof