Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Kompas: “Vrij en Verbonden”

“Nadenken is goed, bidden is beter, liefhebben is alles.” Elisabeth Leseur

Inleiding.

 • Mediation richt zich doorgaans op thema’s als a. belang en samenwerking, en b. op de verdeling van macht en energie. 
 • Met psychologie met sociologie als de daarbij de ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation betrekt daarbij bovendien:

 • De verhouding van de mens en zijn God. Er is behoefte aan heelheid.
 • Je “Vrij en Verbonden” voelen als  Kompas. Dit is een kernthema in het katholieke denken. 
 • Bij dit Kompas horen specifieke aspecten in houding en proces-aanpak.  En natuurlijk een kernvraag en een driegesprek. Zie hieronder.

 

 • grondhouding
 1. ontvankelijk zijn
 2. geestelijk onderscheiden
 3. vergeven en
 4. barmhartigheid tonen

     Nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: of een zuiver openstaan voor. Dit  is nodig om zowel jezelf als de ander ten diepste te kunnen verstaan.
 2. Geestelijk  onderscheiden: van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en hun verstrengelingen. Om innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen. Dit is nodig om zelf vrij te zijn en om vrij te laten zijn. 
 4. Barmhartigheid betonen: om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan. Het doet opleven.

 

 • proces-aspecten,  zie: Paus Franciscus in Evangelii Gaudium  2014
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid is belangrijker dan de idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

 • Nederigheid oefenen.
 1. Nederigheid is niet anders dan het besef dat wij allen uit de aarde genomen zijn.
 2. Je bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Maar niet gelijk, en juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben. 

 

Kernvraag bij dit alles blijft : “Wie kan en wil ik zijn voor de ander?” ,

Deze vraag brengt al het voorgaande in centrale samenhang, en in gesprek.

En versterkt uw innerlijk stuur.    

 

Drie-Gesprek

 • CenakelMediation betrekt naast ik en de ander ook God in het gesprek. 
 • Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg. Dit maakt vrij.
 • En fungeert tegelijkertijd als Kompas bij uw zelfsturing.
 • Op weg dus naar een heel en betekenisvol leven. Vrij en Verbonden.

Hartelijk welkom, alleen of samen.

Jan Nijhof