Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Een kompas: “Vrij en Verbonden”

Over Mediation & de Katholieke leer: een Kompas

“Nadenken is goed, bidden is beter, liefhebben is alles.” Elisabeth Leseur

Inleiding.

 • Mediation tussen mensen richt zich doorgaans op thema’s als belang en samenwerking, en op de verdeling van macht en energie. 
 • Psychologie en sociologie zijn daarbij de ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation betrekt in het gesprek eveneens:

 • De verhouding van de mens en zijn God. 
 • Met je  “Vrij en Verbonden” voelen als  kompas. Het is een kernthema in het katholieke denken. 
 • Bijbehorende houdingen en proces-aspecten. Er is behoefte aan heelheid.

 

 • 4 grondhoudingen 
 1. ontvankelijk zijn
 2. geestelijk onderscheiden
 3. vergeven en
 4. barmhartigheid tonen

     Nader uitgewerkt:

 1. Ontvankelijk zijn, een zuiver openstaan voor. Dit  is nodig om zowel jezelf als de ander ten diepste te kunnen verstaan.
 2. Geestelijk  onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad. Om innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven. Vergeven gaat over ontschuldigen. Dit is nodig om zelf vrij te zijn en om vrij te laten zijn. 
 4. Barmhartigheid betonen. Dit is nodig om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan. Het doet opleven.

 

 • 4 proces-aspecten,  Paus Franciscus in Evangelii Gaudium  201
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid is belangrijker dan de idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

 • Nederig oefenen.
 1. Nederigheid is niet anders dan het besef dat wij allen uit de aarde genomen zijn.
 2. Je bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Houding en proces vragen om geduldig oefenen. Zeker binnen een eisende cultuur van zelfbepaling en maakbaarheid. 

 

Kernvraag bij dit alles blijft: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander?” 

 

Drie-Gesprek

 • Dus naast ik en de ander ook God in het gesprek betrekken.
 • Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid wijst ons de weg. Dit maakt vrij.  
 • Op weg dus, naar een heel en betekenisvol leven. Vrij & Verbonden. 

Ik denk met u mee.

Jan Nijhof