___Nijhof Mediation___

- m a a k t  h e t  l e v e n  l i c h t e r -

 

 

 

Literatuur

Maximaal 10 Leestips over 10 interessante onderwerpen.

 

 

Over Leidinggeven

1 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Door Stephen Covy

2 Nieuwe Autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl

   thuis, op school en in de samenleving.   Door Haim Omen

3 Leiden of lijden?. Jan Moen e.a.

4 Raadsels in de organisatie. Manfred Kets de Vries

   Een klinische benadering van management.

5 Voor goede boeken over management, organiseren en organisatieontwikkeling

   verwijs ik naar http://www.managementboek.nl/ 

   Daar treft u  een uitgebreid en actueel overzicht van  uitstekende literatuur,

   Handzaam ingedeeld naar alle relevante aspecten.

 

 

Over gevoel en verstand, [sociale] identiteit

1 Houd me vast.

   Zeven gesprekken voor een hechte[re] en veilige relatie. Dr. Sue Johnson

2 Lijfspraak. [over lichaamstaal] Alian Paese

3 Moeilijke gesprekken. D.Stone e.a.’n

4 De zeven pijlers van een goede relatie. John Gottman en Nan Silver

5 Het monsterverbond. De aantrekkingskracht van foute mannen. Carolien Roodvoets

6 Duizend angsten, Yvette van der Pas

7 Negatief zelfbeeld. [Zelf-Hulpboek] Nadja de Neef

8 Informalisering. Manieren en emoties sinds 1890. Cas Wouters [2007]

9 Alfabet van de stilte. Walter van den Broeck

   Roman over mensen die de waarheid niet  onder ogen durven zien.  Zwijgcultuur.

 

Over macht en onmacht

1 Horken en heksen. De strijd tussen de seksen. Jeffrey Wijnberg

2 De verborgen dynamiek van familieverbanden. B.Hellinger

3 Schuld en boete. F.Dostojewsky

4 De gebroeders Karamazow. F. Dostojewski

5 De spreker. Lydie Salvayre

6 Durf nee te zeggen. Hoe vrouwen kunnen leren hun grenzen af te bakenen.

   Ulrike Dahm

7 De tweede sekse. S. de Beauvoir

8 De ijsdragers. Anna Enquist

9 Feedback. Commentaar geven en ontvangen. Coen Dirkx, Marieta Koopmans

 

 

Over liefde

1 De mens. Een gedichtje In: Canto General, bladz. 459.  Pablo Neruda

2 De tederheid, gedachten over de liefde. Ton Lemaire.

3 De liefde en haar betekenis in de wereld. R.Steiner

4 Een zeker tegengif. Paul Leautaud.

5 Het zingende gras. Doris Lessing

6 Het landgoed. I.B.Singer

7 De kolonel krijgt nooit post. G.B.Màrquez

8 Liefde en orgasme. Alexander Lowen

9 God is liefde. Benedictus XVI

 

 

   

Over religie, spiritualiteit

1 De bijbel .

   Home / RKKerk.nl officiele website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

2 De Koran

3 Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden. Cees Waayman

4 Ik en Gij. Martin Buber

5 Die Heer is en het leven geeft. [Dominum et vivificantem.] Johannes Paulus II 

   Encycliek over de Heilige Geest in het leven van de kerk en de wereld

6 Jezus van Nazareth. Deel I en II.  Jozeph Ratzinger / Benedictus XV1

7 Licht van de Wereld. Benedictus XVI

8 Goden Breken. Essays over monotheïsme. Marc De Kesel.

9 Dit is geen verdediging! Francis Spufford

 

 

Over zingeving, geluk

1 De zin van het bestaan. V.Frankl

2 Meer geluk dan grijsheid. J.J.Suurmond

3 De ander.  Kapuscinski

4 De boeteling. I.B.Singer.

5 Tagore, Een testament. Rabindranath Tagore

6 Gebed om vrede: Franciscus van Assisië

9 iemand, niemand, honderdduizend. Luigi Pirandello

 

 
Over poëzie

1 Tagore- een testament. R.Tagore

3 Jevgeni Onegin. Poesjkin

4 Verzamelde gedichten. Martinus Nijhoff

5 Respyt. Elisabeth Eybers

6 7 Uitzicht met zandkorrel. Wislawa Szymborska

7 De donkere nacht van de ziel. De levende vlam van de liefde.

   Juan de la Cruz. (Johannes van het Kruis)

9 Waar ik jij word. Antje Krog

9 Soldatenliederen. Anna Enquist

 

 

  

nb Van genoemde schrijvers en dichters is per item meestal een enkel werk opgenomen.

     Kijk op Wikipedia voor titels van hun overige werken.

 

Hebt u een suggestie?

Bel me: J.A.Nijhof, 023-57.66.595 / 06.222.60.120

 

 

 

Home   /   mediation   / cenakelmediation  /  conflicthantering  /  Wie is...?

 

 

 

aut