___Nijhof Mediation___

- m a a k t  h e t  l e v e n  l i c h t e r -

 

 

 

Wie is Nijhof ?

 

 

 

 

 

Mediator en organisatieadviseur. Hoe dat zo kwam?

Mediator zowel als organisatieadviseur ben ik geleidelijk aan geworden.

 

In voorgaande jaren had ik in mijn werk vrijwel altijd op de een of andere manier te maken met het aansturen van veranderingen, ontwikkeling van mens en organisatie, en ook met conflicten. Afhankelijk van positie en rol ging ik daar mee om. Achtereenvolgens in de rol van hulpverlener, opleider, professieleider, coach, manager en professieleider, als interim directeur en als organisatieadviseur. Merendeels in de sector gezondheidszorg. Centraal idee: doelgericht ruimte scheppen. .

 

Hoe gelijkwaardiger de rollen werden, hoe meer commitment, zonder aan doelgerichtheid te verliezen. Zo ervoer ik. De rol van mediator, die ik sinds 2003 ook ben, versterkte dit aspect.

Ik ging dit meer exploreren. Het mediator werk ging nam verhoudingsgewijs toe. Breide zich ook uit tot de particulieren.

 

Het ging zich meer verdiepen.ook levensbeschouwing als diepere achtergrond en bron van onenigheid, maar ook oplossing en heling of vrede hebben met kwam naar voren..Ik ging dit cenakelmediation noemen.

 

Uiteindelijk bracht ik organisatieadvies, coaching en mediation onder een noemer: cenakelmediation.

Dit teneinde de samenhang, het integrale aspect te  benadrukken.

 

Het voorgaande weerspiegelt voor een belangrijk deel mijn eigen wordingsproces.

Hieronder een kort en zakelijk overzicht van werkzaamheden in de loop der jaren verricht.

 

kort overzicht van de diverse werkzaamheden.

.....

1960-1976 te Apeldoorn

In de psychiatrie, achtereenvolgens als verpleegkundige, afdelingsmanager, hoofd opleiding en nascholing, en docent psychiatrie.

Onderzoeksscriptie in de forensische psychiatrie: “Rogeriaanse therapie; theorie en praktijk” Nijmegen, 1972..

 

1976-1993 te Castricum:

Lid ziekenhuismanagement c.q. als diensthoofd en professieleider verpleging. in het  provinciaal psychiatrisch ziekenhuis, met 850 bedden, divisie verpleging ~600 fte.

Tevens: - initiërend manager Team Integrale Zorg [het TIZ] in Noord Holland. [i.s.m. Riagg Hoorn]

             - bestuurder in mbo-onderwijs mdgo-vp, lid R.v.T ROC Amsterdam na integratie,

 

Organisatieadvies en Mediation

1993- 2013, vanuit Castricum, en sinds 20013 tot heden: vanuit Haarlem -Amsterdam

Eigen organisatieadviesbureau Nijhof OrganisaieAdvies

- organisatieontwikkeling [gehandicaptenzorg, zorgcentra, verpleeghuis, gevangenis, ideële organisaties, en in het Mkb].

- interim-management: op functieniveau en op directieniveau

2003- heden tevens Nijhof Mediation en Cenakelmediation.

*Privé-situaties:

  -geschil, ruzie, conflict met jezelf, relatie, gezin, buren of familie, 

  -en ook rond verlies, identiteit, leven met ‘n stoornis, transitie, bestemming.

*Werksituaties

 - bestuursconflicten, organisatieconflicten.

- functioneringsproblematiek

*Combinatie privé - en werksituaties

 

 Voorts.

Lezingen /  publicaties (relevante - )

 

Burger in Bed, Over ontschotting in de gezondheidszorg.

Lezing voor het GGZ-veld, Ede 1996

 

Agressie en opvang, een managementmodel voor instellingen

In::Veiligheidsbeleid voor instellingen, redactie Dr.C.Steinmetz, Bohn /Stafleu Lochem 1993

 

Het Chakra-model, een plaatsbepaling der verpleegkunde.

Tijdschrift voor Ziekenverpleging [TVZ] 1979-2

 

Lichamelijk contact.Een onderzoek naar tactiliteit in functionele zorgrelaties.

In SantéKraam:, J.A.Nijhof en P.van Breukelen, Nijmegen 1972

 

Cursussen gegeven:

 

Over conflicthantering. Plusactiviteiten Bonhoefercollege te Castricum 2004-2007

Psychiatrische en algemene verpleegkunde, gesprekstechniek  te Apeldoorn: 1965-“67, 1972-1976 

 

 

Contact: J.A. Nijhof, 023 - 57.66.595  / 06 - 222.60.120

 

home / mediation / cenakelmediation  /  conflicthantering  

 

 

 home /  mediation /  cenakelmediation   /  conflicthantering