Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Visie / Kompas “Vrij en Verbonden”

Inleiding.

 • Mediation richt zich veelal op thema’s als belang en samenwerking, en/of de verdeling van macht en energie. 
 • Met psychologie en sociologie als ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation: het verbindend perspectief.   

 • Gaat er van uit dat ieder zich zowel vrij als veilig verbonden wil voelen.
 • Ook God wordt in het gesprek betrokken. Er is behoefte aan heelheid.
 • Met een eigen Innerlijk Kompas: “Vrij en Verbonden”. Inhoud:
 • houding, proces, nederigheid, centrale coherentie, gesprek.  

 

 • houding (grondhouding)

 

 • ontvankelijk zijn
 • geestelijk onderscheiden
 • vergeven en
 • barmhartigheid tonen

     nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Nodig om jezelf, de ander en God te kunnen verstaan. 
 2. Onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en van hun verstrengelingen. Om innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen. Nodig om zelf vrij te zijn en de ander vrij te laten zijn. 
 4. Barmhartigheid betonen. Dit om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan en zich veilig te voelen. Het doet opleven.

 

 • proces, -principes 
 • … selectie: paus Franciscus, uit de leer van de kerk
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

 • nederigheid.
 1. Nederigheid is het besef  uit de aarde genomen te zijn.
 2. U bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Maar niet gelijk. Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben. 
 4. Hul u dus niet in hoogmoed of schaamte, dat duivels duo.

 

Centrale coherentie. 

 1. De kernvraag is: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander”? 
 2. Hiermee brengt u alles in centrale samenhang. Het sterkt uw innerlijk stuur.

 

Gesprek: Gesprek is het kloppend hart  van elke relatie. 

Luister openhartig en spreek vrijmoedig. 

 1. Naast ik en de ander betrekt CenakelMediation  ook God in het gesprek. 
 2. Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg.
 3. Hij helpt u een eigen Innerlijk Kompas ontwikkelen: “Vrij en Verbonden”. 

Verberg u niet, en kom aan schaamte voorbij, daar is ruimte voor liefde.

 

Hartelijk welkom, alleen of samen.

Jan Nijhof