Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

GespreksThema’s

Mijn 3 Uitgangspunten  en Focus

 • Een mens is een doorgeefluik voor liefde.
 • Niet goed verbonden zijn is dé crisis van onze tijd, en goed verbinden de opgaaf van nu.
 • Om zinvol te leven, werken en lief te hebben. 

Inleiding

 • Mediation richt zich veelal op thema’s als belang en samenwerking, en/of op de verdeling van macht en energie. Met behulp van psychologie en sociale wetenschappen.       
 •  Cenakel Mediation
 • Betrekt daarbij – naast ik en de ander – ook God in het gesprek. 
 • Met als doel je zowel Vrij als Verbonden te voelen. Er is behoefte aan heelheid.  

5 GespreksThema’s, vanuit een Katholieke visie:

nederigheid, grondhoudingen, proces en principes, echtheid, gesprek

     

      Nederigheid, besef van

 1. Nederigheid is het besef uit de aarde genomen te zijn, als ieder ander.
 2. U bent dus gelijkwaardig aan de ander, niet meer of minder.
 3. Maar niet gelijk. Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben. 
 4. Hul u dus niet in hoogmoed of schaamte; dat duivels duo dat enkel verwarring schept.
 5. Maar zoek openlijk de ontmoeting van mens tot mens.

 

      Grondhoudingen

 

 • ontvankelijk zijn
 • geestelijk onderscheiden
 • vergeven en
 • barmhartigheid tonen

     nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Nodig om jezelf, de ander en God te kunnen verstaan. 
 2. Onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en van hun verstrengelingen. Om  innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen*. Nodig om zelf vrij te zijn en de ander vrij te laten zijn. Het vraagt om ontmoeten  en erkennen. 
 4. Daadwerkelijk barmhartigheid betonen. Dit om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan en zich veilig te voelen. Het doet opleven.

 

     Proces en principes 

 • … uit de leer van de kerk bijeen gezet door Paus Franciscus.
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

      Echtheid, een innerlijk stuur

 1. De kernvraag is: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander”?
 2. Waarbij innerlijke bedoeling overeenkomt met uiterlijk gedrag: in hoofd, hart, hand en houding. Eerlijk en oprecht. 
 3. Dit sterkt uw innerlijk stuur.

 

Gesprek: Luister openhartig en spreek vrijmoedig.

                     Gesprek is het kloppend hart van elke relatie.

 1. Betrek ook God in dit gesprek. 
 2. Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg. Hij helpt ons bij het maken van onderscheid. 
 3. Langs de lijnen van het gesprek ontwikkelt u een  eigen, innerlijk Kompas: Vrij en Verbonden. 

                    Verberg u dus niet, kom aan schaamte voorbij, daar is ruimte voor liefde.

 

Hartelijk welkom.

Jan Nijhof

 

****een mediation overstijgend aspect van ontschuldigen is het volgende:

 • De Kerk biedt specifiek voor ontschuldigen het Sacrament van de Biecht aan, met de priester als bedienaar. Dit kan passend zijn voor u  naast of in vervolg op CenakelMediation.
 • Op Wikipedia treft u onder: “De Sacramenten > De Biecht” een goede beschrijving aan, inclusief de nuances bij de diverse, christelijke stromingen.