Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Visie: Kompas “Vrij en Verbonden”

Centrale vraag: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander?”

Inleiding.

 • Mediation richt zich veelal op thema’s als belang en samenwerking, en/of de verdeling van macht en energie. 
 • Met psychologie en sociologie als ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation betrekt daarbij ook:

 • De verhouding van de mens en zijn God. Er is behoefte aan heelheid.  
 • Met als Innerlijk Kompas: Je “Vrij en Verbonden” voelen.  
 • Wat is daar voor nodig?  Daarover hieronder meer.

 

 • grondhouding
 1. ontvankelijk zijn
 2. geestelijk onderscheiden
 3. vergeven en
 4. barmhartigheid tonen

     Nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Nodig om jezelf, de ander en God te kunnen verstaan.
 2. Geestelijk onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en van hun verstrengelingen. Om innerlijk onafhankelijk te worden.
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen. Nodig om zelf vrij te zijn en om vrij te laten zijn. 
 4. Barmhartigheid betonen: om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan. Het doet opleven.

 

 • proces-principes 
 • ..Uit de leer van de kerk, geselecteerd door paus Franciscus:
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

 • Nederigheid.
 1. Nederigheid is het besef  uit de aarde genomen te zijn.
 2. Je bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Maar niet gelijk. Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben.  

 

Centrale coherentie. 

 1. De kernvraag is: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander”? 
 2. Hiermee brengt u alles in centrale samenhang. Het sterkt uw innerlijk stuur.

 

Drie-Gesprek: 

Luister openhartig en spreek vrijmoedig. 

 1. CenakelMediation betrekt naast ik en de ander, ook God in het gesprek,  
 2. Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg.
 3. In dit gesprek vormt u het Kompas Vrij en Verbonden” voor uw zelfsturing.

Verberg u niet; kom aan schaamte voorbij, daar is ruimte voor liefde.

 

Hartelijk welkom, alleen of samen.

Jan Nijhof