Katholieke visie: Vrij en Verbonden

                        katholieke visie: Vrij en Verbonden

Cenakel Mediation

Gespreksthema’s / Visie

Inleiding.

 • Mediation richt zich veelal op thema’s als belang en samenwerking, en/of op de verdeling van macht en energie. 
 • Met psychologie en sociologie als ondersteunende wetenschappen.          

CenakelMediation biedt extra, en speciale thema’s. 

 • Met als doel je zowel vrij als verbonden voelen. Heelheid.
 • Naast ik en de ander wordt ook God in het gesprek betrokken.

 

Gespreksthema’s:

 

 • Nederigheid, besef van
 1. Nederigheid is het besef  uit de aarde genomen te zijn.
 2. U bent dus gelijkwaardig, niet meer of minder dan de ander.
 3. Maar niet gelijk. Juist dit maakt duidelijk hoezeer wij elkaar nodig hebben. 
 4. Dus…hul u niet in hoogmoed of schaamte, dat verwarring scheppend, duivels duo. Maar zoek de ontmoeting van mens tot mens.

 

 • grondhoudingen en gedrag

 

 • ontvankelijk zijn
 • geestelijk onderscheiden
 • vergeven en
 • barmhartigheid tonen

     nader uitgewerkt vraagt het:

 1. Ontvankelijk zijn: een zuiver openstaan voor. Nodig om jezelf, de ander en God te kunnen verstaan. 
 2. Onderscheiden van de wegen van de liefde, van goed en kwaad en van hun verstrengelingen. Om  innerlijk onafhankelijk te worden. 
 3. Vergeven: vergeven gaat over ontschuldigen. Nodig om zelf vrij te zijn en de ander vrij te laten zijn. Het vraagt om ontmoeten.
 4. Barmhartigheid betonen. Dit om als niet volmaakte mens te kunnen bestaan en zich veilig te voelen. Het doet opleven.

 

 • proces, -principes 
 • … uit de leer van de kerk, bijeen gezet door Paus Franciscus.
 1. tijd gaat boven ruimte   (geef elkaar de tijd. J.N.)
 2. de eenheid gaat boven het conflict   (houd de eenheid in het oog. J.N.)
 3. de werkelijkheid gaat boven het idee
 4. het geheel gaat boven het deel

 

Centrale coherentie. 

 1. De kernvraag is: “Wie kan en wil ik zijn voor de ander”? 
 2. Hiermee brengt u alles in centrale samenhang. Het sterkt uw innerlijk stuur.

 

Gesprek: Luister openhartig en spreek vrijmoedig.

                     Gesprek is het kloppend hart van elke relatie.

 1. Betrekt ook God in dit gesprek. 
 2. Zijn Heilige Geest, de Geest van Waarheid en Wijsheid wijst ons de weg. Hij helpt ons bij het maken van onderscheid. 
 3. Langs de lijnen van het gesprek ontwikkelt u een  eigen, innerlijk Kompas: Vrij en Verbonden. 

                    Verberg u niet, en kom aan schaamte voorbij, daar is ruimte voor liefde.

 

Hartelijk welkom, alleen of samen.

Jan Nijhof